Wersja polska English version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DRW MNI Spółka Akcyjna Sp. Komandytowa
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000338550, REGON 142035310, NIP 701-020-30-56,

Zapytania dotyczące bieżącej działalności prosimy kierować na adres Biura Operacyjnego

Biuro Operacyjne
Ul. Miedziana 11 (IV piętro)
00-835 Warszawa
tel. 22 523-23-09
fax 22 523-21-01
email: office@drwmni.pl
dział handlowy: handlowy@drwmni.pl
dział windykacyjny (email dla dłużników): windykacja@drwmni.pl

Biuro Zarządu
Ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
tel: 022 523-23-09 (06),
fax. 022 627-09-14