Wersja polska English version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    W dzisiejszych czasach aby sprawnie funkcjonować w świecie biznesu często istnieje konieczność nawiązywania kontaktów z zagranicznymi kontrahentami, którzy nie zawsze są solidnymi płatnikami. Odzyskanie należności od zagranicznego partnera wymaga sprawnego poruszania się w przepisach prawa innych państw jak również dobrej znajomości zwyczajów panujących w danym kraju.

   Firma DRW zajmuje się kompleksowo obsługą wierzytelności począwszy od momentu jej powstania. Nasi specjaliści na etapie postępowania upominawczego dokonują analizy każdej z przekazanych przez Klientów spraw w celu wybrania indywidualnej - najbardziej efektywnej - ścieżki postępowania. Weryfikacja jak i firmy (kontakt telefoniczny, mailowy i pocztowy). W szczególności dbamy o wypełnienie wszystkich procedur określonych w umowie zawartej pomiędzy Wierzycielem i Dłużnikiem (monity, wezwania do zapłaty) w celu zapewnienia możliwości szybkiego rozpoczęcia procedury egzekucyjnej. Tym samym Dłużnik otrzymuje sygnał, iż jego wierzytelność podlega ścisłemu nadzorowi, co w praktyce przyśpiesza proces odzyskiwania należności.

   Na życzenie klienta nasi specjaliści mogą prowadzić czynności windykacyjne także w siedzibie Dłużnika (windykacja terenowa poza granicami kraju), dokonując jednocześnie ustaleń mających na celu zweryfikowanie aktualnej sytuacji finansowej dłużnika oraz uzyskanie dodatkowych informacji o jego składnikach majątkowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku prowadzonych rozmów mających na celu podpisanie ugody, pozwalającej na spłatę należności w ratach, przy równoczesnym regulowaniu bieżących należności.

   W przypadku braku możliwości odzyskania wierzytelności na drodze polubownej, wszczynamy postępowanie sądowe i po uzyskaniu stosownego dokumentu rozpoczynamy postępowanie egzekucyjne.