Wersja polska English version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   W przypadku wyczerpania wszystkich możliwości odzyskania wierzytelności na drodze polubownej, konieczne jest niezwłoczne wdrożenie procedury egzekucyjnej. Zespół specjalistów firmy DRW wraz ze współpracującą kancelarią prawną zapewniają kompleksową obsługę wierzytelności od momentu jej skierowania na drogę postępowania sądowego do momentu jej spłaty.

 

W ramach czynności podejmowanych na tym etapie, oferujemy:

  • Przygotowanie propozycji związanych z wyborem ścieżki windykacyjnej,
  •  Prowadzenie i nadzór nad postępowaniami sądowymi ( wystąpienie do sądu o wydanie nakazu zapłaty i nadanie mu klauzuli wykonalności),
  • wszczęcie i nadzór postępowania egzekucyjnego,
  • w przypadku bezskutecznego postępowania egzekucyjnego przygotowanie wniosku o spisanie wierzytelności w ciężar rezerw celowych,
  • prowadzenie korespondencji z Dłużnikiem oraz podmiotami zewnętrznymi (sąd, komornik)
  • zastępstwo procesowe w sprawach kierowanych do Sądu.

 

  Prawnicy kancelarii prawnej, z którą współpracujemy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie postępowań sądowych i egzekucyjnych (również w sektorze bankowym), dzięki czemu czas związany z uzyskaniem stosownych wyroków i klauzul oraz wdrożeniem egzekucji komorniczej jest ograniczony do niezbędnego minimum.