Wersja polska English version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   W dzisiejszych czasach coraz częściej Dłużnicy mają problem z terminowym regulowaniem swoich wierzytelności. Najczęstszą przyczyną takiego stanu jest przekredytowanie, pogorszenie statusu finansowego dłużnika związane np.: z utratą pracy (osoby fizyczne) lub utrata płynności finansowej (osoby prawne). W wielu przypadkach jedynym rozwiązaniem pozwalającym na odzyskanie wierzytelności w całości lub jej części jest często restrukturyzacja zadłużenia. Często jest to jedyny sposób na ochronę przed ogłoszeniem upadłości dłużnika i zachowaniem szansy na odzyskanie wierzytelności naszych klientów.
Firma DRW MNI prowadzi również działania mające na celu ocenę możliwości spłaty należności przez dłużnika (zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji na temat majątku, zadłużenia, oraz prowadzonych przeciwko dłużnikowi postępowań sądowych i egzekucyjnych, jak i karno-skarbowych, etc.)

 

W ramach czynności polubownych,

Nasi specjaliści podejmują:

  • negocjacje z Dłużnikiem,
  • przygotowują propozycje postępowań ugodowych wraz z propozycją ścieżki postępowania dla organów decyzyjnych wierzyciela (ewentualnie podejmowanie decyzji przez naszych specjalistów w ramach limitów określonych przez wierzyciela)
  • sporządzamy umowy ugody.

 

  Wszystkie umowy ugody podlegają procedurze dalszego monitoringu, dzięki czemu nasi Klienci nie są zmuszeni do dodatkowego angażowania się w nadzorowanie terminowości spłaty należności przez swoich Dłużników.