Wersja polska English version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Szanowni Państwo,

DRW MNI SA Sp. K. jest podmiotem utworzonym w wyniku przekształcenia firmy inwestycyjnej - pierwotnie zajmującej się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami - w firmę, stanowiącą kontynuację działalności poprzedniczki, której zakres został poszerzony o restrukturyzację i windykację. Tworząc strukturę organizacyjną zaprosiliśmy do współpracy specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji firmy, w celu stworzenia narzędzi pozwalających na skuteczne dochodzenie wierzytelności od Dłużników naszych Klientów.

 

   Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do instytucji obsługujących klientów masowych jak również do małych i średnich przedsiębiorstw oraz transakcje leasingowe. Nasze działania obejmują w głównej mierze:

  • Monitoring i postępowanie upominawcze (korespondencja upominawcza oraz kontakt telefoniczny)
  • Windykację terenową (osobisty kontakt z dłużnikiem za pośrednictwem Windykatorów Terenowych)
  • Działania polubowne (postępowania ugodowe dla osób posiadających problemy finansowe uniemożliwiające natychmiastową spłatę wierzytelności)
  • Postępowanie sądowe i egzekucyjne (występowanie do sądu o wydanie nakazu zapłaty i nadanie klauzuli wykonalności oraz wszczęcie i monitoring postępowania egzekucyjnego, wnioskowanie o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego poza granicami kraju)

 

   Prowadząc postępowanie windykacyjne w imieniu naszych Klientów dbamy o:

  • profesjonalną obsługę,
  • dobry wizerunek naszych Klientów,
  • szybkie i efektywne odzyskanie należności
  • zgodność prowadzonych działań z obowiązującymi przepisami prawa
  • bezpieczeństwo danych osobowych oraz poufność powierzonych nam informacji (nasza baza zgłoszona została do Generalnego Inspektora Danych Osobowych)

 

   Tworząc swoje procedury kierowaliśmy się przede wszystkim wieloletnim doświadczeniem naszych pracowników w dochodzeniu należności na różnych etapach postępowania, jak również ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi, które zostały ujęte między innymi w Kodeksie Dobrych Praktyk Windykacyjnych określonym przez Konfederację Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

   Nasi Klienci podpisując z nami umowę o współpracy nie wnoszą opłat wstępnych, natomiast wynagrodzenie za prowadzenie działań windykacyjnych oparte jest o stawki prowizyjne od wyegzekwowanych kwot. Jedynie w przypadku spraw prowadzonych poza granicami kraju - w przypadku konieczności skorzystania z lokalnych służb windykacji terenowej i windykacji sądowej - może zaistnieć konieczność uiszczenia jednorazowej opłaty wstępnej.

  Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z zakresem usług świadczonych przez DRW MNI SA Sp. K. i skorzystanie z naszych doświadczeń.